Best In Size

Best In Size

Best In Size

REG3600
Showa Sanshoku - 11 cm

MELATI Prize

REG2972
Kinginrin A - 12 cm
Breeder: Keluarga Showa Koi Farm

ANGGREK Prize

REG2653
Kinginrin B - 12 cm

CEMPAKA Prize

REG3406
Hi Ki Utsuri - 12 cm

KAMBOJA Prize

REG2991
Hikarimuji - 12 cm
Breeder: Predator Koi Farm