Runner Up Grand Champion

Runner Up Grand Champion

Runner Up Grand Champion

REG2804
Kohaku - 69 cm
Breeder: CKK Koi Farm